همایش دانشگاه خاوران مشهد

شکل یک تصویر
  • ۱۳۹۸-۰۶-۰۸
  • دانشگاه خاوران مشهد
  • ۸:۰۰ ب٫ظ - ۶:۰۰ ب٫ظ

موضوع: کوچینگ و نقش آن در مسیر شغلی دانشجویان

 

  • Cost: Free
  • Total Slot: 0
  • Booked Slot: 0

This event has expired