شخصیت شناسی MBTI

برای موفقیت، تو باید MBTI بدونی!

تو میخوای تو زندگی ت موفق باشی ؟1- همه میگن برای اینکه موفق بشی باید اعتمادبنفس داشته باشی2- همه میگن برای اینکه موفق بشی باید ازدواج و روابط عاطفی خوبی داشته باشی3- همه میگن باید شغل خوب ، درآمد خوب داشته باشی4- همه میگن باید تو کسب و کارت حرفه ای عمل کنی حالا تو

دسته بندی مشتریان

دسته بندی مشتریان بر اساس تیپ شخصیتی

سگمنتیشن بازار هدف بر اساس تیپ شخصیتی مشتریان یکی از تکنیک های مهم جهت افزایش فروش می باشد

حسابدار

تیپ شخصیتی حسابدار

جهت استخدام حسابدار در سازمان خود و یا انتخاب شغل حسابداری با توجه به تیپ شخصیتی این ویدیو را مشاهده کنید تا بتوانید نیرو مناسب را استخدام کنید

بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی و شخصیت شناسی mbti

بازاریابی بدون وابستگی به منابع مالی و براساس ایده پردازی و خلاقیت را بازاریابی چریکی می گویند که افراد با تیپ شخصیتی خاص می توانند از عهده طراحی این نوع بازاریابی بر آیند.

درخواست مشاوره رایگان