کوچینگ راهی برای افزایش توانمندی

شاید شما کلمه کوچینگ را زیاد شنیده باشید؛ اما فرض كنيم شما فردي هستيد كه با سرعت مورد انتظار خود به خواسته‌اش نمي‌رسد يا اين‌كه تصور مي‌كند نمي‌تواند به اين هدف و خواسته برسد‏‏، اين خواسته مي‌تواند از هر جنسي مثل: موفقيت شغلي، موفقيت تحصيلي، موفقيت مالي، موفقيت اجتماعي، موفقيت خانوادگي، موفقيت ورزشي و مانند