سمینار ابزار‌های مدرن رهبری کوچینگ و شخصیت شناسی به میزبانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی

امتیاز دهید