کتاب شخصیت شناسی MBTI

4.88 8 Votes
۱۹۰,۰۰۰ تومان

https://cdn.pahmadimanesh.ir/courses%20present%20video/book1.mp4 این کتاب دارای ۱۲۰ هزار تومان هدیه اعتباری می باشد . هرگز تصور نمی‌کردم دستاوردهای پروفسور یونگ، روان‌شناس معروف…

36
۱۹۰,۰۰۰ تومان