همه محصولات و دوره ها‌

شکل یک تصویر
1,200,000 تومان 590,000 تومان

دوره شخصیت شناسی MBTI-حضوری مشهد

1,200,000 تومان 590,000 تومان

دوره آموزشی شخصیت شناسی MBTI-غیرحضوری

490,000 تومان 290,000 تومان

دوره آموزشی پنج نیاز

300,000 تومان

دوره آموزشی کوچینگ

اختصاصی ترین مشاوره را برای دوره تغییر زندگی خود دریافت کنید. برای تلاش و اشتیاق خود گواهی کسب کنید فقط عضو شو.

  • کتاب شخصیت شناسی MBTI

    50,000 تومان 50,000 تومان بزودی
    ویژه!