دوره های آموزشی

پیشنهاد ویژه!

دوره بیزینس کوچینگ (حضوری مشهد و آنلاین)

قیمت :

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

No Votes ۰ Votes
پیشنهاد ویژه!

دوره کوچینگ و تربیت کوچ حرفه ای

قیمت :

۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

No Votes ۰ Votes
پیشنهاد ویژه!

دوره آموزشی ویدئویی شخصیت شناسی MBTI

قیمت :

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

No Votes ۰ Votes
پیشنهاد ویژه!

دوره شخصیت شناسی MBTI – حضوری مشهد

قیمت :

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

No Votes ۰ Votes

محصولات ( کتاب و کارت شخصیت شناسی)

پیشنهاد ویژه!

کارت های شخصیت شناسی – تمام کارت ها

قیمت :

۲۰۰,۰۰۰ تومان

No Votes ۰ Votes
پیشنهاد ویژه!

کارت های شخصیت شناسی – انتخابی

قیمت :

از ۱۵,۰۰۰ تومان

No Votes ۰ Votes

کتاب شخصیت شناسی MBTI

قیمت :

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۴.۸۸ ۸ Votes