رویداد های برگزار شده

شکل یک تصویر
۱۳۹۸-۱۱-۳۰
۱۳۹۸-۱۱-۱۶

کارگاه آموزشی دبیرستان دخترانه غیردولتی راهبرد

دبیرستان دخترانه غیردولتی راهبرد
۱۳۹۸-۱۱-۱۲

همایش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
۱۳۹۸-۰۹-۰۳
۱۳۹۸-۰۸-۲۲

فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموزی

اتاق بازرگانی خراسان رضوی
۱۳۹۸-۰۶-۰۸

همایش دانشگاه خاوران مشهد

دانشگاه خاوران مشهد
۱۳۹۸-۰۳-۰۹

شتابدهنده گرین تک (گرین وب)

شتابدهنده گرین تک
۱۳۹۸-۰۳-۰۳

مرکز آموزش فنی حرفه ای مشهد/هتلداری

مرکز آموزش فنی حرفه ای مشهد
۱۳۹۸-۰۲-۲۴

دانشگاه آرمان

دانشگاه آرمان
۱۳۹۸-۰۲-۰۵

دانشگاه منتظری مشهد

دانشگاه منتظری مشهد
۱۳۹۷-۰۹-۲۲

دانشگاه اقبال لاهوری مشهد

دانشگاه اقبال لاهوری مشهد
۱۳۹۷-۰۸-۰۳

دانشگاه خیام

دانشگاه خیام