استرس و تیپ های شخصیتی MBTI

استرس و تیپ های شخصیتی MBTI

استرس واکنش طبیعی بدن در برابر خطر بوده و البته به دلیل انگیزه بخش بودن، موضوعی لازم برای زندگی است. استرس‌های ناآگاه در بدن، باعث تولید هورمون‌هایی می شوند که این باعث خواهد شد، بدن جهت مبارزه با شرایط خطر آفرین آماده باشد و به این مکانیزم، مکانیزم گریز یا خطر گفته می‌شود. در اصل در صورتی که این مکانیزم به درستی کار نکند و یا استرس زیادی ایجاد کند، به سلامت فیزیکی و جسمی آسیب وارد خواهد شد. لذا کسی که در معرض استرس زیاد است، عملکردهای او تا وقتی که طبیعی هستند، فرد را سست نمایان می‌کنند. در موارد زیادی، اصلی‌ترین روش جهت مبارزه با استرس، خارج کردن این فشار سنگین روانی است. در نهایت کسی که زیر فشار استرس زیاد است، جهت خارج شدن از این حالت، می‌بایست بتواند در برابر کارکردهای سست خود پیروز شود، ولی در صورتی که این فشار ادامه دار باشد، نشان می‌دهد که فرد دارای مشکل پیچیده‌ای است که باید به صورت عمیق آن را رفع کند. با شرکت در دوره آموزش شخصیت شناسی با انواع تیپ‌های شخصیتی MBTI و تاثیر استرس بر انواع تیپ‌های شخصیتی آشنا خواهید شد.

تاثیر استرس بر تیپ‌های شخصیتی MBTI

تاثیر استرس بر تیپ‌های شخصیتی MBTI

تاثیرات استرس بر تیپ های شخصیتی MBTI به عوامل مختلفی بستگی دارد. هر تیپ شخصیتی ویژگی‌های مربوط به خود را دارد و با تست MBTI می‌توانید تیپ شخصیتی خود را بشناسید. لذا عوامل ایجاد کننده استرس نیز مختلف هستند که در ادامه در مورد هر تیپ شخصیتی و عاملی که در فرد استرس ایجاد می کند، صحبت خواهیم کرد.

عوامل ایجاد کننده استرس در تیپ‌ های شخصیتی MBTI:

 • بی‌نظمی و ناهماهنگی 
 • به چالش کشیده شدن دیدگاه فکری
 • توجه نکردن یا رها کردن فرایند کارهای تکرار شونده
 • داده‌های وسیع بدون جزئیات معین
 • عجول بودن
 • منکر شدن احتیاجات اختصاصی من
 • رد کردن تصمیم‌های منطقی من
 • رد کردن مقررات و حقوق تعیین شده من
 1. عوامل به وجود آورنده استرس بر تیپ شخصیتی ESTJ

حال که دانستید شخصیت شناسی چیست و با تیپ های شخصیتی آشنا شدید، در مورد عوامل به وجود آورنده استرس بر تیپ شخصیتی ESTJ صحبت خواهیم کرد،

 • توجه نکردن به ضوابط و دستورات من
 • رد کردن اراده‌های اصولی من
 • فعالیت داشتن با کسانی که انضباط ندارند. 
 • ناشایستگی و سردرگمی
 • کنترل نداشتن بر وضعیت فعلی
 • توان نداشتن در کامل کردن تعهدات
 • درگیر کردن خط قرمز من
 • تغییرات مستمر
 1. عوامل به وجود آورنده تیپ شخصیتی ESFJ
 • توجه نکردن به ضوابط و قوانین من
 • عدم وجود حمایت عاطفی
 • عدم اطلاع از روند پذیرفته شده
 • از بین بردن هارمونی و تفاهم
 • بداخلاقی غیر عمدی با افراد
 • سپاسگزاری نکردن از من بابت کمک‌های روزانه‌ام
 • توجه نکردن به احساسات من
 • گوشه گیری
 • ضوابط و مقررات
 1. عوامل ایجاد کننده استرس در تیپ شخصیتی INFJ
 • سپاسگزار نبودن جهت به وجود آمدن تغییری که من باعث آن نشدم. 
 • احساس درک نشدن صحیح
 • مدیریت زمان تحمیل شده
 • انرژی منفی ایجاد شده از طرف دیگران
 • •فضای کاری انعطاف ناپذیر
 • پایان نپذیرفتن اعمال
 • مخالفت کردن با ایده‌ها
 1. عوامل ایجاد کننده استرس در تیپ‌های شخصیتی INTJ
 • فضای کار ناهماهنگ
 • کنترل جزئیات ریز
 • نبودن هدف در ذهن
 • نداشتن خلاقیت و ابتکار
 • زمان کم جهت عوض کردن برنامه‌ها
 • نبودن وقت جهت صحبت کردن در مورد احساسات
 • به مجادله پرداختن با لیاقت من 
 • رد اراده‌های اصولی من
 • تبعیت از قانون بدون فکر
 1. عوامل ایجاد کننده استرس در تیپ شخصیتی INFP
 • اعمال و قراردادهای که مانع از فردیت خواهند شد. 
 • قرار دادن من در محدوده زمانی
 • عمل پیش پا افتاده و معمولی
 • انرژی منفی دادن به دیگران
 • جواب‌های نقد آمیز و بی‌احترامی در جمع
 • توجه نکردن و نشنیدن نظرات من
 • عجول بودن 
 • توقعات غیر واضح و نامعلوم
 1. عوامل ایجاد کننده استرس در تیپ شخصیتی ENTJ
 • داده‌های غلط
 • ناشایستگی
 • عدم قطعیت
 • درگیر شدن تخصص‌های من به وسیله دیگران
 • کنترل نداشتن بر وضعیت فعلی
 • ناتوان بودن در اراده‌ها 
 • توجه نکردن به عزم منطقی من
 • تنهایی
 • توجه نکردن به دستورالعمل‌ها به وسیله دیگران
 • نامنظم بودن
 1. عوامل به وجود آورنده استرس بر تیپ‌های شخصیتی INTP
 • عدم توجه به بررسی من در خصوص یک مسئله
 • قرار گرفتن در جامعه برای زمانی طولانی 
 • به مجادله کشیدن لیاقت من
 • ایجاد مزاحمت و سر و صدا
 • حرف زدن با کسانی که خوب گوش نمی‌دهند و مرا مجبور می‌کنند تا صحبتم را بارها تکرار کنم. 
 • تبعیت از دستورالعمل‌های دشوار
 • داشتن اعمال برون گرایانه بیش از اندازه
 • قرار گرفتن در مرکز توجه دیگران
 • عدم شناخت ایده‌هایم به وسیله دیگران
 • پیدا نکردن منطق در وضعیت کنونی 
 1. عوامل به وجود آورنده استرس بر تیپ‌ شخصیتی ESTP
 • به مجادله کشیدن خط تفکرات من
 • ناکارآمدی
 • توجه نکردن به واقعیت‌های کاربردی که من یادآوری می‌کنم. 
 • گوشه گیری
 • کوشش بدون نتیجه
 • اجبار به برنامه ریزی
 • توجه نکردن به بررسی من از یک مسئله 
 • اراده کردن با سرعت
 1. عوامل به وجود آورنده استرس در تیپ‌ شخصیتی ESFP
 • عدم سپاسگزاری از کوشش‌های روزانه من
 • اجبار من به تبعیت از یک اراده
 • نادیده گرفتن احساسات خوشایند من
 • اطمینان نداشتن از اهدافم
 • داده‌های بسیار ذهنی
 • کم شدن انجام اعمال روزانه و تکراری
 • آموزش مجازی 
 • درگیر شدن با یک تعهد و نداشتن توان کافی جهت تغییر آن
 • برنامه ریزی با جزئیات زیاد غیر لازم

10. عوامل به وجود آورنده استرس در تیپ شخصیتی ENFP

 • به وجود آوردن نظم و هماهنگی به قیمت از بین رفتن خلاقیت
 • جزئیات بسیار زیاد
 • تفصیل‌های ادامه دار و بی‌نهایت
 • عدم وجود اشتیاق و هیجان
 • دستورالعمل‌ها و برگه‌های دارای اعداد، ستون و جدول
 • کنترل شدن و نداشتن اعتماد
 • برنامه‌های ادامه دار
 • مجبور شدن به عزم پیش از وجود حس آسایش 
 • ترجیح دادن قوانین بر روابط 
 • تعهد و مسئولیت بسیار زیاد

11. عوامل ایجاد استرس در تیپ‌ شخصیتی ENTP

 • مجبور شدن به انجام کاری که هیجانی در آن نیست و خسته کننده است. 
 • تمرکز بر چالش‌ها و عناوین شخصی
 • رد کردن بررسی من از چالش‌ها
 • گوشه گیری
 • احترام نگذاشتن به لیاقت من
 • جزئیات و زمان دار بودن بیش از اندازه
 • ناکارآمدی
 • رد شدن ایده‌های من

12. عوامل به وجود آورنده استرس در تیپ شخصیتی ENFJ

 • فعالیت کردن در محل کار غیر گروهی
 • به عقب انداختن فعالیت‌ها
 • عدم وجود زمان برای بارش فکری
 • گوشه گیری
 • نقد کردن زیاد
 • مورد سپاسگزاری قرار نگرفتن
 • نادیده گرفتن احساسات من
 • توجه نکردن به تفاهم و هارمونی
 • تغییراتی دور از انتظار
 • کوته نگری

13. تاثیرات استرس بر تیپ‌ شخصیتی ISFJ

 • عدم تشکر و سپاسگزاری از کمک‌هایی که در طول روز انجام می‌دهم. 
 • تعارض و درگیری در محل کسب و کار
 • تاثیر بی‌لیاقتی دیگران بر اعمال من
 • تایم محدود برای مهیا شدن
 • خطاهای مدام دیگران
 • توجه نکردن به مقررات و قوانین تعیین شده من
 • توجه نکردن به احساسات من

14. عوامل ایجاد استرس در تیپ شخصیتی ISTP

 • اجبار به ورود در اعمال برون گرایانه
 • احساسات بالا و بیرون رفتن از کنترل
 • توجه نکردن توانایی‌های عملی من
 • عدم وجود استقلال
 • توانایی نداشتن در بررسی موقعیت به طور اصولی
 • مجبور کردن من به تبعیت از یک اراده
 • به مجادله کشیدن خط تفکر من
 • توجه نکردن به ارزیابی من از یک چالش 
 • مکالمات کوتاه در طول روز

15.عوامل ایجاد کننده استرس در تیپ‌ شخصیتی ISFP

محل‌هایی که به ارزش‌های فردی دیگران توجه ندارند. 

اتفاق افتادن پیش آمدهای زیاد در مدت زمان کم

توجه نکردن به توانایی کاری من

قید زمانی و فشار

توجه نکردن به احساس من

فهمیده نشدن و درک نشدن

رویه‌های محدود کننده آزادی من

روش مدیریت استرس و تیپ‌ های شخصیتی MBTI 

روش مدیریت استرس و تیپ‌ های شخصیتی MBTI 

جهت مدیریت استرس در شخصیت های MBTI، در قدم اول لیست بالا را مشاهده کنید و عواملی که بر حسب تیپ‌شناسی MBTI باعث به وجود آمدن استرس می‌شوند را بنویسید و لیست کنید. سپس لیست خود را مشاهده کرده و در خصوص استرس‌هایی که به تازگی داشته اید، تفکری داشته باشید. توجه کنید که در بین افراد در عوامل ایجاد استرس شباهت زیادی وجود دارد، ولی این تیپ شناسی، تنها یک مدل برای بررسی شخصیت انسان محسوب شده، در حالی که انسان‌ها پیچیدگی خاصی دارند. بعد از مشاهده لیست به سوالات زیر پاسخ دهید. 

 • آیا دلیل استرس چیزی بود که در کنترل من بود؟ 
 • اگر دیگران هم در همین شرایط من بودند، آیا در خصوص استرس خودتان با آن‌ها صحبت می‌کردید؟ امکان دارد، اتفاقاتی که شما را به استرس وارد می‌دارند، برای دیگران اصلا اهمیتی نداشته باشد. بنابراین در صورت مشورت با دیگران، ممکن است برای ما بینش خوبی باشد. 
 • در حین استرس با انجام چه کاری می‌توان استرس را کم کرد؟

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

ثبت دیدگاه

حامی اندیش

جهت دریافت مشاوره رایگان با استاد پریسا احمدی منش، اطلاع از شرایط مختلف راجع به دوره‌ها و… اطلاعات زیر را تکمیل کنید تا در اولین فرصت با شما ارتباط بگیریم.

با 40% تخفیف، دوره پرطرفدار کوچینگ رو خریداری کن!